Witaj nieznajomy!  / Rejestracja
Many more exiting features in new Focus Responsive Version by WallBB. Download Today.
Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Treść Regulaminu
#1
REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO
FORUMMAKOW.PL
(zwany dalej „Regulaminem”)
 
I. WARUNKI OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego FORUMMAKOW.PL (zwanego dalej „Forum”). Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy.
2. Administratorem Forum jest Robert Maciejak (zwany dalej „Administratorem”).
3. Użytkownikiem Forum może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Forum, jak również osoba fizyczna, która w dniu rejestracji ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwany dalej „Użytkownikiem”).
4. Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum, mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.
5. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.
6. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego treść.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.
 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM
1. Korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie poprzez zalogowanie się na Forum.
2. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki będą usuwane.
3. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator oraz Moderator nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum przekazów reklamowych.
7. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.
8. Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania, przez osoby upoważnione z Forum, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
9. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomości (tzw. PW).
 
III. KARY
1. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:
a) upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
b) ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości wraz z opisem konsekwencji, wynikających z nieprawidłowego korzystania z Forum
c) zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas.
d) usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika.
2. Zebranie trzech ostrzeżeń, o których mowa w pkt. III b) (powyżej) przez Użytkownika skutkuje usunięciem jego konta.
3. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
4. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.
5. Ponadto, Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania i edytowania tematów i wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem.
6. Każdemu Użytkownikowi Forum przysługuje prawo do złożenia reklamacji poprzez kontakt z Administratorem Forum.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, wraz z  powiadomieniem Użytkowników na stronie Forum.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Forum lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Forum po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Forum i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2018 roku.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

About Forum mieszkańców gminy Maków

Focus MyBB Theme is designed for MyBB 1.8 series and is tested properly till the most current version of MyBB i.e. 1.8.12. It is simple, clean and light MyBB theme with use of font-awesome icons and shrinking header.

Modify above message at Admin CP -> Templates and Styles -> Focus Templates -> Footer Template - footer

              User Links