Witaj nieznajomy!  / Rejestracja
Many more exiting features in new Focus Responsive Version by WallBB. Download Today.
Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BUDŻET NA 2019 ROK - QUO VADIS GMINO MAKÓW?
#1
 BUDŻET NA 2019 ROK - QUO VADIS GMINO MAKÓW?
Na styczniowej sesji Gminy Maków uchwalono budżet na 2019 rok. Po dyskusji, w której prym wiedli Radni z Klubów „Łączymy Pokolenia” oraz „Jedność”, ostatecznie budżet został przegłosowany 8 głosami “za”, 4 “przeciw” i 3 “wstrzymującymi się”. Niestety; przy bierności radnych zrzeszonych wokół Wójta, merytoryczne argumenty pozostałych Radnych zostały bez odzewu. Aby wyjaśnić zastrzeżenia, co do struktury nowego budżetu należy jednak przeanalizować jego zawartość.


Budżet na 2019 rok jest budżetem niespotykanym od lat w Gminie Maków, ze względu na swój wielce deficytowy charakter, który zakłada, że w kasie gminy zabraknie ponad 6,6 miliona złotych. Natomiast po przeanalizowaniu prognozy finansowej gminy na 2019 rok możemy się dowiedzieć, że planowana kwota długu na 2019 rok wynosi 13 785 826, 24 zł, co stanowi 44,4% planowanych dochodów. Jak wynika z tego zapisu, to gmina planuje mieć aż 13,8 miliona złotych długu w tym roku, co daje wspomniane 44,4% a ustawa dopuszcza 60%. Zbliża Nas do bardzo niebezpiecznej granicy. Niestety informacji tej nie dowiedzieliby się nawet Radni od strony Pana Wójta, gdyby nie pytania zadane przez Radnych z drugiej strony. Dla porównania warto sprawdzić jak kształtował się budżet w poprzednich latach - za poprzedniej kadencji. Dane w Tabeli 1. na następnej stronie przedstawiają te zestawienia.

Jak widać, w poprzednich latach budżet gminy oscylował wokół niewielkiego deficytu. Było to działanie pożądane. Budżet ustalano tak aby gmina nie traciła ewentualnych subwencji, będąc postrzeganą jako zbyt bogata aby je otrzymać i tak, aby mogła planować nowe inwestycje. Gwoli ścisłości: pod koniec poprzedniej kadencji zaciągnięto kredyt pod budowę nowej hali sportowej, która była inwestycją wyczekiwaną przez wielu sportowców z Naszej Gminy. Jednak każdy kredyt trzeba spłacać, jak wynika z przedstawionej prognozy spłacenie przewidywanej kwoty 13,8 mln zł, przez kolejne 10 lat będzie kosztowało mieszkańców od ok. 1 mln zł do prawie 2 mln złotych rocznie. To jest jeden z głównych argumentów, przemawiających przeciwko takiej polityce finansowej gminy. 1 mln zł, są to, jak sam Pan Wójt przyznaje, możliwości inwestycyjne gminy Maków. Łatwo z tego można wywnioskować, że pieniądze, które w następnych latach można by było zainwestować w rozwój naszych sołectw, pójdą na spłatę zadłużenia a w latach kolejnych będzie tego coraz więcej. Jak wspomniano od 1 do 2 mln rocznie. Powstaje pytanie: czym będziemy inwestować w rozwój naszych sołectw, skoro możliwości inwestycyjne pójdą na spłatę zaciąganych teraz kredytów?

Ktoś może  powiedzieć, że przecież w tym roku też planowane są inwestycje. Dlatego warto sprawdzić co się pod nimi kryje. Zdecydowana większość z 19 pozycji inwestycyjnych w budżecie będzie, bo aż 14, swoje finansowanie ma niestety z kredytów. Powstaje pytanie: czy to jest jakkolwiek realne? Spójrzmy np. inwestycję pt. “Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maków”  na kwotę 40000zł. Za te pieniądze można kupić, uwaga(!) ok. 50 latarni. Czy pokryje to potrzeby mieszkańców gminy Maków, mogą ocenić choćby mieszkańcy sołectw Pszczonów, czy Jacochów, gdzie nie wy-mieniono do tej pory żadnej z latarni. Kolejny punkt pt. “Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Maków” na kwotę 20 000zł. Wiadomo, że za takie środki nie ociepli się żadnej szkoły. Oczywiście można usłyszeć tłumacze-nie, że jest to tylko kwota wstępna i jak będą środki zewnętrzne, to inwestycje się sfinansuje. W tym przypadku również warto wrócić do historii. W Tabeli 2. zawarte są kwoty na to samo niezrealizowane zadanie z kolejnych, poprzednich lat.

Jak wskazują zamieszczone dane z roku na rok kwota na ten sam, jakże potrzebny cel, systematycznie się zmniejszała. Skoro przez ostatnie 4 lata, a nawet wcześniej, nie było determinacji, aby to zrobić, to kwota 20000,00 zł jest pozycją zwyczaj-nie wirtualną, co potwierdził sam Wójt.  To, co może być przyczyną niechęci gminnych urzędników do ocieplenia szkół, to temat na osobny artykuł, który na pewno wyjaśni tę kwestię.

Podobna sytuacja ma się z zadaniami inwestycyjnymi, dotyczącymi dróg, gdzie na ich modernizację w Dąbrowicach i Świętym przeznaczono po 100 000zł, za które można dzisiaj wybudować ok. 100 metrów drogi. Znów ktoś może się tłumaczyć, że te inwestycje czekają na dofinansowanie zewnętrzne. I dobrze, bo realia są takie, że same samorządy nie udźwigną budowy dróg bez wsparcia zewnętrznego. Natomiast doświadczenie poprzednich lat nakazuje wspomnieć, że jeżeli wytyczne do programów zewnętrznych ukazują się wiosną, latem następuje weryfikacja złożonych wniosków, a rozstrzygnięcia i procedury przetargowe zapadają jesienią, z czego łatwo można wnioskować, że realizacja choćby tych inwestycji jest mało realna w 2019 roku. Zastanawiające jest, czy w takim razie środki przeznaczone na wspomniane (i jeszcze inne) inwestycje, zaplanowane na ten rok nie będą, z sesji na sesję, sukcesywnie przenoszone na inne wydatki? Np. na nowopowstający Urząd Gminy (za bagatela 6,7mln zł, co jest kosztorysem z 2017 roku, czyli na pewno będzie jego aktualizacja, a wiemy, że ceny na rynku budowlanym,   przeciągu ostatnich 2 lat, znacząco wzrosły; niekiedy nawet do 30%). Radni, nie zgadzający się z aktualnym sposobem zarządzania Pana Wójta, będą bacznie się temu przyglądać. Ale to również temat na osobny artykuł.

Podsumowując przyjęty na ten rok budżet, można ze smutkiem dostrzec wszystkie puste przedwyborcze obietnice Pana Wójta, gdzie z zapowiadanych planów rozwoju wszystkich miejscowości gminy Maków, pozostaje tylko budowa nowego Urzędu Gminy. Nowego gminnego molocha za 6,7 mln zł, o którym Pan Wójt zapomniał wspomnieć przed wyborami, przez co niewielu mieszkańców wybierało wójta, dysponując pełną wiedzą o planach kandydatów. Zwłaszcza kiedy roznosił swoje ulotki (i Wieści z Gminy) po naszych domach i nie wykazał w nich inwestycji zaplanowanej już lata temu. Zasmucający jest też fakt głębokiego marazmu wśród pozostałych radnych, którzy złożyli swoje sołectwa na ołtarzu chwały Pana Wójta.Rok
Dochody
Wydatki
Nadwyżka/Deficyt
 
Rok
Kwota w zł
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

About Forum mieszkańców gminy Maków

Focus MyBB Theme is designed for MyBB 1.8 series and is tested properly till the most current version of MyBB i.e. 1.8.12. It is simple, clean and light MyBB theme with use of font-awesome icons and shrinking header.

Modify above message at Admin CP -> Templates and Styles -> Focus Templates -> Footer Template - footer

              User Links