Witaj nieznajomy!  / Rejestracja
Many more exiting features in new Focus Responsive Version by WallBB. Download Today.
Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Spotkanie: "Gaz na Woli, program Czyste Powietrze" notatka
#1
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Kilka dni temu miałem przyjemność uczestniczyć w przygotowaniu spotkania w budynku OSP w Woli Makowskiej, na którym przedstawiono dwa ważne tematy dla mieszkańców naszej okolicy. Duży odzew mieszkańców, którzy tłumnie przybyli na to spotkanie, udowodnił jak ważne okazały się poruszane sprawy:
1.     Gaz w Woli Makowskiej
2.     Rządowy program „Czyste Powietrze”.

Oto obszerna notatka z przebiegu tego spotkania:

Część Pierwsza:
Powitanie

Na wstępie przywitałem:
·       Pana Tadeusza Pokropa - inicjatora podłączenia Woli Makowskiej do sieci gazociągowej. Opowiedział on o statusie prac, bieżącej sytuacji i najbliższych planach rozwojowych tej inwestycji.
·       Doradcę Prezydenta RP Andrzeja Dudy pana Pawła Sałka, którego część z Państwa na pewno zna lub przynajmniej kojarzy m.i. z jego wystąpień i zaangażowania w proces zdrożenia programu „Czyste Powietrze”.
·       Przedstawiciela Instytutu Ochrony Środowiska pana Krzysztofa Melkę, który przedstawił zebranym założenia programu „Czyste Powietrze”, jego cele, zasięg i zakres. Przedstawił on ogólne koncepcje wprowadzenia tego programu, ale, co ważniejsze, wyjaśnił krok po kroku: które wnioski są do czego, jak je poprawnie wypełnić oraz wysłać.

Nie mogło także zabraknąć podziękowań, które należą się Pani Agnieszce Pająk i Renacie Niedźwiadek za pomoc w przygotowaniu spotkania oraz Panu Prezesowi OSP, Dariuszowi Błędowskiemu, za użyczenie świetlicy OSP.

Wstęp zakończyłem gorącą prośbą:
„Jesteśmy wszyscy w trakcie kampanii wyborczej. Spotkanie to nie jest częścią tej kampanii ani żadnej innej. Tematy, których ono dotyczy nie mają związku z wyborami. Dlatego prosimy o uszanowanie naszej decyzji i nie poruszanie tematów wyborów. Jeśli ktoś przybył na dzisiejsze spotkanie w tym dokładnie celu, to jest nam bardzo przykro, ale nie po to zostało ono zwołane. Jeśli ktoś z Państwa zechce zaczekać do końca tego spotkania to, oczywiście chętnie zostaniemy i my, i porozmawiamy sobie o tych sprawach.”
 
Cześć druga
Temat Gazu dla obszaru Woli Makowskiej.

Wystąpienie pana Tadeusza Pokropa

[Obrazek: 7e0ecf17214c.jpg]

1.     Początki
Rozważania na temat doprowadzenia gazu ziemnego rozpatrywano począwszy od 1 marca 2017 r. W tym czasie odbyło się spotkanie w Bełchowie, które zainicjował Radny Gminy Nieborów. Informacje w tej sprawie przekazywane były na bieżąco, dzięki prywatnym kontaktom. Takie spotkania od marca do czerwca odbywały się także w innych miejscowościach powiatu Skierniewickiego i Łowickiego. Z bezpośrednich kontaktów z Radnymi powiatów Skierniewickiego i Łowickiego wynikało, że istnieje realna szansa na pozytywne efekty ich działalności w zakresie budowy gazociągu.

Pan Tadeusz, inspirowany i zachęcany przez swoją żonę, podjął się tego tematu i nawiązał kontakt z przedstawicielami Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Uzyskał od nich firmowe ankiety do wypełnienia przez osoby z obszaru Woli Makowskiej zainteresowane podłączeniem gazu ziemnego w ich domach. Efektem powyższego było zorganizowanie w dniu 2 września 2017 r., w miejscu zamieszkania pana Pokropa, spotkania z kilkoma osobami. Celem spotkania było zainteresowanie ich z tematem podjęcia zorganizowanych przedsięwzięć, mających na celu podjęcie prób doprowadzenia gazociągu do obszaru Woli Makowskiej. Powyższe wiązało się m. innymi z poprawą ochrony środowiska w naszym rejonie, korzyścią wynikającą z zalet gazu, oraz powołanie „Grupy Inicjatywnej" do realizacji tego przedsięwzięcia.

W tym spotkaniu uczestniczyli: Joanna Filipek, Agnieszka Filipek, Anna Magdziarz, Bogumiła Maciejak, Jacek Magdziarz, Arkadiusz Filipek, Tadeusz Pokrop. Wszyscy jednomyślnie wyrazili chęć zorganizowania „Grupy Inicjatywnej" i konieczność podejmowania dalszych działań, zmierzających do doprowadzenia kolektora gazowego dla naszego obszaru.

Pan Pokrop posiadał już bliższą wiedzę na temat realnych szans na powodzenie projektu, po nawiązaniu kontaktów z przedstawicielem Spółki Gazowniczej w Łodzi, oraz zapewnieniu o możliwej realizacji tej inwestycji: Warunkiem było spełnienie przynajmniej jednego z warunków, tj. opłacalności inwestycyjnej (na 1 km gazociągu powinno przypadać 20 odbiorców gazu). Wstępnie przyjęto, że gazociąg byłby doprowadzony z „końcówki” ujęcia zlokalizowanego na osiedlu Makowska przy ul. Paderewskiego, która graniczy z Mokrą Lewą.

2.     Etap drugi
Kolejne spotkanie, tym razem już w dużo szerszym gronie, odbyło się w dniu 7 września 2017 r. przy udziale zaproszonych mieszkańców. W czasie spotkania przekazano im ustalenia w zakresie utworzenia „Grupy Inicjatywnej" jej zadań i celu. Dość obszernie poinformowali oni mieszkańców o technicznych warunkach tej inwestycji i kosztach ponoszonych przez odbiorców gazu.

Na spotkanie zaprosili także przedstawicieli obszaru Mokrej Lewej: Radnego pana Witolda B. oraz sołtysa, panią Teresę M., ponieważ przez ich miejscowość ma przebiegać główny kolektor tym samym nadarzała się okazja aby włączyć ich mieszkańców do tego projektu.

Na spotkaniu Grupa rozdała ankiety i zaoferowała swoja pomoc w ich dostarczeniu w wyznaczone miejsce do dnia 9 września. Część mieszkańców zobowiązała się dostarczyć ankiety do wypełnienia firmom i obiektom użyteczności publicznej, z prośbą o wypowiedzenie się czy są one zainteresowane tematem. Termin był krótki, ponieważ następne spotkanie zaplanowano na dzień 14 września 2017 r., w którym uczestniczyć miał przedstawiciel Spółki Gazowniczej z Łodzi, a istotą było zorientowanie się jaki procent mieszkańców, wyraża chęć podłączenia gazu.

Po kolejnym spotkaniu „Grupy" w dniu 9 września i analizie zebranych ankiet wynikało, że około 40 % mieszkańców jest zainteresowanych podłączeniem gazu.

Ponieważ do dnia 9 września z Urzędu Gminy Maków, firmy „EL-IN”, „Fungis” nie otrzymaliśmy wypełnionych ankiet, osobiście w dniu 12 września udałem się do podmiotów, gdzie po wyjaśnieniu istoty tematu, zostały one podpisane bez zbędnej zwłoki. Podczas spotkania z wójtem gminy, zaakceptował on nasze działania i podpisał ankietę na podłączenie gazu do C.O i C.W.O w Szkole Podstawowej w Woli Makowskiej oraz zobowiązał prezesa OSP w Woli Makowskiej, do podpisania ankiety na podłączenie gazu w OSP gdzie miedzy innymi zlokalizowana jest sala bankietowa.

Na dzień 14 września tj. spotkania z przedstawicielem PSG, zainstalowano w sali bankietowej nagłośnienie dzięki uprzejmości mieszkańców oraz zorganizowano możliwość elektronicznej prezentacji wystąpienia przedstawiciela PSG. Po spotkaniu z przedstawicielem PSG i zebraniu stosownych ankiet gdzie ponad 65 mieszkańców wyraziło zgodę na przyłączenie gazu do swoich posesji, firm i obiektów użyteczności publicznej, opracowałem stosowne pismo do Dyrektora PSG w Łodzi załączając wypełnione ankiety. Dokumenty dnia 25 września 2017 r. osobiście złożyłem w sekretariacie PSG.

3.     Zielone światło z PSG
W końcu miesiąca października 2017 r. z inicjatywy i rekomendacji Kierownika Sekcji Rozwoju Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., który uczestniczył w spotkaniu dnia 14 września 2017 r., odbyło się posiedzenie Rady Techniczno-Ekonomicznej Zakładu Polskiej Spółki Gazownictwa. Rada pozytywnie oceniła inicjatywę mieszkańców Woli Makowskiej w sprawie budowy gazociągu dla obszaru Woli Makowskiej.

Po tej decyzji Zakład przygotował warunki sieciowe dla naszego obszaru i zlecił wykonanie projektu Zakładowi Usług Projektowych i Nadzoru Zbigniew Cebula z Kutna. Końcowy okres przygotowania projektu przewidziano w październiku 2019 r. Na bieżąco istotne informacje w tej sprawie zostały przekazane mieszkańcom w grudniu 2017 r. oraz e-mailowo: wójtowi Gminy Maków, firmie „Fungis” oraz „EL-IN”.

4.     Prace w terenie
W kolejnym komunikacie dla mieszkańców, z sierpnia tego roku, poinformowano mieszkańców, w/w firmy oraz wójta o terminie zakończenia dokumentacji projektowej przez Zakład Usług Projektowych. W tym czasie realizowane byty już niezbędne pomiary w ramach projektu oraz trasa przebiegu kolektora gazowego dla naszego obszaru.

[Obrazek: 889a38acacef.jpg]

Z zapewnień ZUP wynika, że projekt ma być wykonany przed wyznaczonym terminem. Wówczas zostanie zorganizowane kolejne spotkanie z mieszkańcami, na którym będą zbierane wnioski o przyłączenie i zawarte zostaną stosowne umowy przyłączeniowe. Może to nastąpić nawet w 2019 r.
W końcowej części swojego wystąpienia pan Pokrop podzielił się swoimi osobistymi przemyśleniami i opiniami, dotyczącymi współpracy z mieszkańcami, firmami i lokalnymi instytucjami.

Cześć trzecia
Wystąpienie radnego Marcina Kujawiaka

Bezpośrednio po zakończeniu wystąpienia pana Pokropa, głos zabrał radny Marcin Kujawiak. Odniósł się w swojej wypowiedzi do osobistych opinii pana Pokropa oraz zwrócił zgromadzonym uwagę na pewne ważne kwestie, jakie pojawiły się w przypadku przebiegu inwestycji gazowej na jego terenie.

Do najbardziej kontrowersyjnych zapisów umowy zaliczył konieczność ingerencji w Księgi Wieczyste. W przypadku dodatkowych pytań o te kwestie lub wzmożonego zainteresowania tym aspektem sprawy „Grupa inicjatywna” deklaruje swoja pomoc i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Część czwarta
Prezentacja rządowego programu „Czyste Powietrze”

W części tej, pan Krzysztof Melka, przedstawił główne założenia programu, nakreślił:
a)     Podstawy prawne
b)     Ocena stanu faktycznego – identyfikacja problemu;
c)     Program wsparcia;
d)     Wybór technologii;
e)     Wykonanie projektu;
f)      Pozyskanie niezbędnych decyzji;
g)     Złożenie Wniosku;
h)     Fazy realizacji;
i)      Szacunkowe koszty wymiany;
j)      Szacunkowe koszty eksploatacji.

[Obrazek: d79cf9789622.jpg]


Część piąta
Praktyczne wypełnianie wniosku

Część ta wzbudziła największe zainteresowanie zgromadzonych. Pan Krzysztof Melka, praktycznie krok po kroku, instruował zgromadzonych jak poprawnie wypełnić wniosek. Wskazywał m.i. udogodnienia, wynikające z użycia elektronicznej wersji wniosku w postaci edytowalnego pliku PDF: list rozwijalnych, autouzupełniania całych części (np. adresu korespondencyjnego) czy automatycznego przeliczania wartości liczbowych i końcowej kwoty dofinansowania.

Część szósta
Pytania „z sali” i dyskusja

Ostatnia część, najbardziej żywiołowa, obfitowała w pytania od zgromadzonych mieszkańców. Na każde z nich rzeczowo i kompetentnie odpowiadali pan Krzysztof Melka oraz Paweł Sałek. Oto kilka z licznych pytań, które padły z Sali i doczekały się wyczerpującej odpowiedzi ze strony prelegentów:

- Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie na wymianę pieca jeśli w moim domu prowadzę także działalność gospodarczą?
- Czy przy dofinansowaniu na „ocieplenie” muszę także wymieniać okna, które nie są zbyt szczelne?
- Czy można otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca gazowego?
- Czy modernizacja komina pod nowy piec gazowy (rura „Kwasówka”) także podlega dofinansowaniu?
- Czy projekt i montaż także można doliczyć do kosztów i ubiegać się o zwrot?

Pytań było znacznie więcej. Trudno je wszystkie zapamiętać i o żadnym nie zapomnieć. Zwłaszcza, że dyskusja trwała długo.
Ale na szczęście nie było to ani pierwsze ani ostatnie spotkanie tego typu. Dla wszystkich tych, którzy pomimo chęci uczestnictwa, nie znaleźli czasu w tamten piątkowy wieczór mam bardzo dobrą wiadomość.

Już w najbliższy czwartek (18.10.2018) w dwóch lokalizacjach przygotowujemy dla Państwa kolejne spotkania, dotyczące programu „Czyste Powietrze”:
1.     Sala OSP Płyćwia – godzina 17.00
2.     Sala OSP Krężce – godzina 19.00
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

About Forum mieszkańców gminy Maków

Focus MyBB Theme is designed for MyBB 1.8 series and is tested properly till the most current version of MyBB i.e. 1.8.12. It is simple, clean and light MyBB theme with use of font-awesome icons and shrinking header.

Modify above message at Admin CP -> Templates and Styles -> Focus Templates -> Footer Template - footer

              User Links